Tyršova 341, Police nad Metují, 549 54 +420 725 414 742 +420 725 307 752 pavel.frydrych@merkurtoys.cz
02.png
01.png

Hithit 1920x450 1

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ společnosti MERKUR POLICE, o.p.s.

inspirované nařízením EU 2016/679 General Data Protection Regulation („GDPR“)

kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., (dále jako „my“)

  

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat?

Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, potřebujeme k tomu znát následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení (obchodní firmu),
 • adresu (sídlo společnosti),
 • identifikační číslo (případně daňové identifikační číslo jste-li plátcem DPH),
 • e-mail a telefonní číslo
 • datum narození (u zaměstnanců a pracovních dohod)

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, využíváme k tomu, abychom s Vámi mohli smlouvu uzavřít a je-li mezi námi smlouva již uzavřena, pak je využíváme, abychom ji mohli splnit.

Obchodním partnerům, se kterými jsme smlouvu již uzavřeli, jsme oprávněni, v mezích legitimního očekávání a neobtěžujícím způsobem, zasílat také další informace a relevantní obchodní nabídky, a to na základě našeho oprávněného zájmu. V případě, že Vám takto budeme zasílat jakékoli sdělení, vždy se bude jednat o takové, které by Vás mohlo zajímat.

Pokud si nebudete přát zasílat takovéto informace, nebo jste nebyli námi vyzváni k potvrzení svolení k zasílání těchto, kontaktujte nás, prosím, na kontaktním e-mailu uvedeného výše.

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy je základem takového zpracování právě smlouva.

Jakmile bude smlouva vzájemně splněna, musíme Vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou předvídají příslušné právní předpisy. Zde je právním důvodem zpracování splnění právní povinnosti.

Je-li mezi námi a Vámi již existující vztah, na jehož základě jsme oprávněni Vám zasílat marketingová sdělení je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem.

Jak dlouho budeme údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci).

Osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, budou uchovávány po zákonnou dobu, pokud nám zákon dobu uchování neurčuje pak po dobu 5-ti let. Začátek běhu této lhůty začíná dnem, kdy jsme vzájemně uzavřeli smlouvu.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Máte právo na:

 1. a) přístup k osobním údajům – na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili:
 • za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,
 • v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány,
 • jak dlouho budou uchovávány,
 • komu budou zpřístupněny, v. zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 1. b) přesnost – pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu.

       1. c) výmaz – Vaše osobní údaje vymažeme pokud:

 • je už nepotřebujeme, nebo
 • odpadnou všechny právní důvody takového zpracování, nebo
 • vznesete námitky proti zpracování a nejsou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování, nebo
 • nám takovou povinnost ukládá právní předpis.

       1. d) vznesení námitky – máte právo vznést námitku proti přímému marketingu na základě našeho oprávněného zájmu. Zpracování Vašich osobních údajů pro potřeby přímého marketingu na základě oprávněného zájmu bude okamžitě ukončeno.

        1.e) na omezení zpracování – Vaše osobní údaje budeme uchovávat v režimu omezeného zpracování, a to po dobu, dokud nevyřešíme nesrovnalosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

 Pro uplatnění Vašich práv nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Komu dále předáváme Vaše osobní údaje? Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob:

 • poskytovatelé právních, daňových, personálních a účetních služeb
 • státním a finančním institucím
 • bankám, pojišťovnám, monitorovacím společnostem je-li to v našem oprávněném zájmu
 • poskytovatelé technických řešení (zejména provozovatelé cloudových služeb, informačního systému a webhostingu).

 Našim zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které GDPR požaduje.

Kam se můžete obrátit, máte-li dojem, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy?

Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám prosím tuto skutečnost na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a vše společně vyřešíme.

Pokud bychom se na něčem přece jen neshodli, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti naleznete zde - https://www.uoou.cz/.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od: 1. 6. 2020

SZIF znacka s napisem barevna pozitiv CMYK

Projekt „Nákup moderních vitrín“ je podporován Státním zemědělským intervenčním fondem z dotačního programu Podpora rozvoje venkova, reg. číslo 22/006/19210/452/165/004283/KFRP/001

 kk

Projekt „Expozice výroby železa v Muzeu stavebnice Merkur“ je podporován Královéhradeckým krajem z dotačního programu Podpora muzeí a galerií, č. smlouvy 22KPG06-0014

Projekt „Robotika v Muzeu stavebnice Merkur“ je podporován Královéhradeckým krajem z dotačního programu Podpora muzeí a galerií, č. smlouvy 23KPG06-0021

Projekt „Tvořivé dílny v Muzeu papírových modelů 2023“ je podporován Královéhradeckým krajem z dotačního programu Akce pro děti a mládež ve volném čase (krajského významu), č. smlouvy 23SMR03-0008

Projekt „Tvořivé dílny v Muzeu papírových modelů a Muzeu stavebnice Merkur 2024“ je podporován Královéhradeckým krajem z dotačního programu Akce pro děti a mládež ve volném čase (krajského významu), č. smlouvy 24SMR03-0016

EU

 kk

Nové vitríny v expozici robotika byly pořízeny v rámci projektu PRV "Nákup moderních vitrín" za podpory MAS Stolové hory. 

    Nové informační panely a projektor s počítačem byly pořízeny v rámci projektu PRV "Modernizace Muzea Merkur" za podpory MAS Stolové hory. 

www.mas-stolovehory.cz

Mapa do muzea stavebnice Merkur